Privacy

Deze website Promosign.nl wordt beheerd door Promosign bv, hierna te noemen Promosign bv. Bij bezoek aan deze website kan Promosign bv gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Promosign bv uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Promosign bv beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Promosign bv verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens aan Gld Promosign bv heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Promosign bv, een bestelling bij Gld Promosign bv te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Promosign bv.

Promosign bv gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan Promosign bv heeft verstrekt. Als u Promosign bv om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Promosign bv de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt Promosign bv de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Promosign bv de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt Promosign bv de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met Promosign bv gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan Promosign bv uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van Promosign bv die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@promosign.nl.

Om ervoor te zorgen dat de website van Promosign bv goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt Promosigna bv bezoekgegevens van haar website bij. Promosign bv gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Promosign bv uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Promosign bv. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement

Gld Grafimedia bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.